• โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา
  123/30 ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา
  123/30 ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • .pdf

  ประกาศการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา

 • 62.jpg

  ประกาศ จำหน่ายหนังสือ ปีการศึกษา 2562

 • backtoschool2.jpg

  แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร