• โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา
    123/30 ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา
    123/30 ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา
123/30 ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-2566414 โทรสาร 02-2566408

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา

...