• โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา
    123/30 ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

  • โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา
    123/30 ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561


โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพมหานคร
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร REDEEMER